Prečnik točka kosilice
Prečnik rupe točka
Širina točka (1)

Točkovi za kosilice | 30 mm delovi

Točkovi za kosilice, rezervni delovi, kao i oprema za Širina točka koja spada u grupu: 30 mm. Kvalitet, povoljna cena.

Točkovi za kosilice - 30 mm