Kanap poteznice startera

Kanapi dekle startera raznih prečnika, predviđeni za sve uređaje koji koriste ručni startni mehanizam za pokretanje i puštanje u rad. Premerite prečnik vašeg postojećeg kabla pre naručivanja kako biste omogućili adekvatnu zamenu i nesmetanu funkciju samog startera nakon reparacije.