Dužina mača testere
Broj zuba (1)
Korak lanca testere
Širina kanala na maču

Mačevi za testere | 22 delovi

Mačevi za testere rezervni delovi i oprema za Broj zuba koja spada u grupu: 22