Dužina mača testere (1)
Broj zuba
Korak lanca testere
Širina kanala na maču

Mačevi za testere | 35 cm ili 14" delovi

Mačevi za testere rezervni delovi i oprema za Dužina mača testere koja spada u grupu: 35 cm ili 14"