Italija

Italija

Roba poreklom iz Italije

Rezervni delovi poreklom iz Italije predstavljaju proizvode koji su namenjeni za tržište Evropske Unije. Kao takvi, odlikuje ih visoka kontrola kvaliteta i selektivni izbor kvalitetnih sirovina.