Ulje za hidraulično kvačilo IPONE Clutch One 125 ml

540 din.
IP800545
+

Ipone CLUTCH ONE mineralno ulje razvijeno za hidraulično kvačilo motocikala sa Magura sistemom, pre svega BMW i KTM. Pažljivo odabrane mineralne baze i aditivi garantuju da kvačilo brzo i pouzdano reaguje u širokom temperaturnom rasponu. Osnovna funkcija hidrauličnog ulja je da deluje kao posrednik za prenošenje sile iz jedne tačke u drugu.
- Pored toga hidraulično ulje mora da:
- obezbedi adekvatno podmazivanje
- obezbedi odgovarajuće zaptivanje,
- štiti sistem od rđanja i korozije,
- obezbedi odgovarajući uljni film u cilju smanjenja habanja,
- poseduje mogućnost brzog taloženja i izdvajanja čestica koje uđu u sistem,
- dobro odvodi toplotu,
- poseduje dobre viskozno-temperaturne karakteristike,
- kompatibilno sa zaptivnim materijalima,
- poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost, što obezbeđuje dug interval zamene.
Hidraulični sistem zahteva posebnu pažnju u smislu izbora fluida, čistoće fluida i opreme, jer hidraulični mehanizmi su izuzetno precizni i osetljivi uređaji. Ipone CLUTCH ONE se ne sme mešati sa kočionim tečnostima DOT 4 i DOT 5.1

Kategorija proizvoda:
  • Ulja i maziva
Proizvođač:
IPONE, Francuska
Proizvođački serijski brojevi:
IP800545

POMOĆ PRI NARUČIVANJU POMOĆ PRI NARUČIVANJU